ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายกรีติคุณ กรีธาพล นักบริหาร๗ รักษาการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย พนักงาน ลูกจ้าง ควาญช้าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ร่วมทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙ และยังทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล(โครงการจิตอาสา)ร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านตาทิตย์ ทำความสะอาดบริเวณหน้าโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวถนนตลอดเส้นทางจากโครงการฯถึงบ้านตาทิตย์เพื่อให้การใช้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น และลดการเกิดปัญหากิ่งไม้เกี่ยวสายไฟขาด


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ