พังบัวเงิน อายุ 22 ปี

วันจันทร์แล้ววันแรกของการทำงานสัปดาห์นี้ วันนี้แอดมินขอเสนอช้างอีก 1 เชือก คือ พังบัวเงิน อายุ ประมาณ 22 ปี
เลขที่สัญญา 46
แม่ช้าง ไม่ทราบซื้อมา
พ่อช้าง ไม่ทราบซื้อมา
ซื้อมาจาก : จังหวัดแพร่
นิสัย: น่ารัก
ความสามารถพิเศษ: ไม่มี(เวลาหิวจะสวัสดีขอหญ้า)
#เคยมีลูกแต่คลอดอออกแล้วเสียชีวิต
เจ้าของช้าง: นายลี ศาลางาม
ควาญช้าง: นายลี ศาลางามเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ