"เที่ยวชุมชนยลวิถี"ไปกับเต๋า เศรษฐพงศ์

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรม "เที่ยวชุมชนยลวิถี" ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมภายในพื้นที่ตำบลกระโพ โดยหมู่บ้านหนองบัวเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ โดยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็จะเป็นการ่วมมือระหว่างหน่วยงานกับชุมชนใกล้เคียง เป็นรูปแบบ "เที่ยวชุมชนยลวิถี"ไปกับเต๋า เศรษฐพงศ์ หรือ เต๋าSTP


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ