นายกรีติคุณ กรีธาพล ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ต้นปอเทือง) ๑ ตำบล ๑ ปอเทือง

วันที่๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายกรีติคุณ กรีธาพล ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ต้นปอเทือง) ๑ ตำบล ๑ ปอเทือง ซึ่งมี นายรองรัตน์        จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองอีดำ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ