๑๓ มีนาคม โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันช้างไทยอย่างยิ่งใหญ่ มีช้างมาร่วมมากกว่า ๗๐ เชือก

๑๓ มีนาคม วันช้างไทย โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมวันช้างไทยเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างเป็นสัตว์สำคัญ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักและหวงแหนช้าง สัตว์ป่า ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม มี นายกรีติคุณ กรีธาพล ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน โดยมี นายฐิติพร ทองดีพันธ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี พนักงาน ลูกจ้าง ควาญช้าง ฝ่ายการศึกษาจากสวนสัตว์อุบลราชธานี สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์ขอนแก่น ZMI  มามอบความรู้แก่นักเรียน นักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วงเวียนพระครูปะกำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีช้างมากกว่า ๗๐ เชือก ในกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีบวงสรวงองค์พระครูปะกำ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก รำบวงสรวงองค์พระครูปะกำ ขบวนแห่ช้างเข้าเมือง จำลองการทำยุทธหัตถี

เลี้ยงโต๊ะจีนอาหารช้าง กิจกรรมการเรียนรู้จากสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ