KM สัญจร….เดินทางมาเยือนจังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างน้อย

วันนี้ (12 สิงหาคม 2566)
KM สัญจร….เดินทางมาเยือนจังหวัดสุรินทร์ ถิ่นช้างน้อย
กพบ. และ ททท. สำนักงานสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) โดยได้รับความร่วมมือจาก
โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์
ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองบัว
แซตอมออการ์นิคฟาร์ม
ถอดบทเรียนในหัวข้อ
"แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน /โครงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” เพื่อให้เห็นบทบาทการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างคุณค่าชุมชนท่องเที่ยวให้ผู้เยี่ยมเยือนตระหนักถึงความสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
ณ โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ จ.สุรินทร์เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ