วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายกรีติคุณ กรีธาพล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง รับมอบเวชภัณฑ์ยา จากบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล ณ สถานพยาบาลช้าง และเยี่ยมชมโรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายกรีติคุณ กรีธาพล ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง รับมอบเวชภัณฑ์ยา จากบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล ณ สถานพยาบาลช้าง และเยี่ยมชมโรงผลิตกระดาษจากมูลช้าง


เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ