วันที่24 เมษายน 2566 กิจกรรมการตรวจสุขภาพช้าง โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

วันที่24 เมษายน 2566 กิจกรรมการตรวจสุขภาพช้าง โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
โดยวันนี้เป็นเลขที่สัญญาที่1-50 กิจกรรมการตรวจสุขภาพมีดังนี้
-ลงทะเบียนช้าง
-ชั่งน้ำหนักตัวช้าง
-แจกจ่ายยาถ่ายพยาธิ+ยาบำรุง
-ปรึกษากับสัตวแพทย์ประจำสถาพยาบาลช้างหรือสอบถามอาการทั่วๆไปของตัวช้างเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ